PSICOLOGIA JOVE

Atenció psicològica especialitzada en adolescents i joves

PSICOLOGIA JOVE

PSICOTERÀPIA PER ADOLESCENTS I JOVES

Els adolescents i els joves es troben immersos en un procés de canvi que té com a finalitat la formació d’una personalitat madura. Sovint això comporta dificultats ja que són molts els factors que la persona ha d’aprendre a gestionar per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies. A grans trets, la psicoteràpia cognitiu-conductual per adolescents i joves consisteix en un procés d’aprenentatge que gira entorn l’anàlisi dels pensaments, emocions i conductes que obstaculitzen el desenvolupament personal i desemboquen en malestar i dificultats en diferents àmbits. Aprendre a gestionar aquests conceptes i aplicar els aprenentatges a la pròpia experiència vital és el que fa que la persona pugui dur a terme aquest canvi amb absència d’angoixa i de conflictes.

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Una de les principals dificultats amb què es troben els adolescents és fer front als estudis. Sovint el baix rendiment acadèmic no és degut a la manca de capacitats de l'alumne sinó a una sèrie de factors conductuals i emocionals que fan que el noi/a no se'n surti. Les reeducacions són sessions individuals, habitualment dos cops per setmana on s'incideix en aspectes directament relacionats amb l'efectivitat en els resultats acadèmics. Així, es treballen tècniques d'estudi, hàbits, planificació, preparació d'exàmens, a més d'altres aspectes importants com són l'autoestima, l'actitud i la motivació.

PSICÒLEG

Miquel Àngel Saura

Miquel Àngel Saura

Psicòleg (col·legiat 13631)

El meu nom és Miquel Àngel Saura, psicòleg llicenciat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona l'any 2001, postgrau en Trastorns Afectius i Trastorns d'Ansietat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Acreditat com a Psicòleg Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Des de l'any 2008 treballo en la intervenció psicològica d’adolescents i joves amb la finalitat d’ajudar-los a aconseguir un canvi en els aspectes de la seva vida que així ho requereixin. En la meva forma de treballar prioritzo crear una aliança segura, estable i empàtica amb el pacient a partir de la qual es pugui dur a terme un procés terapèutic basat en la confiança i la col·laboració. Un cop creats els vincles adequats, es poden classificar els objectius de la psicoteràpia en tres blocs:

-Suprimir, modificar o pal·liar els símptomes existents
-Intervenir en les pautes distorsionades de conducta
-Promoure el creixement i desenvolupament positius de la personalitat

Per tal d’assolir aquests objectius, en determinats casos, treballo conjuntament amb pares i fills en sessions puntuals, amb l’objectiu que la dinàmica familiar sigui la més adequada per afavorir el procés terapèutic de l’adolescent/jove. Tot aquest procés el duc a terme utilitzant tècniques especifiques que s’inclouen dins el marc teòric de la psicologia Cognitiu-Conductual, com són les teràpies de reestructuració cognitiva, control del diàleg intern i auto-instruccions, tècniques de control de la activació o l’entrenament en habilitats socials.

ONLINE

La psicoteràpia online és una eina cada cop més utilitzada, i tractant-se d’adolescents i joves resulta molt útil per aconseguir que el pacient s’impliqui en el tractament sense haver de desplaçar-se fins al centre. Aquesta metodologia va dirigida a adolescents/joves que viuen lluny de Barcelona i necessiten un especialista i també a adolescents/joves que viuen a Barcelona i per varies circumstàncies no poden o no volen assistir a psicoteràpia presencial.
En el cas d'ésser menors de 18 anys, la primera visita serà presencial i exclusivament amb els pares. Aquesta visita s'oferirà de forma gratuïta. Per a més informació sobre aquest mètode podeu trucar al telèfon de contacte 93.451.16.58.

CONTACTE

PER DEMANAR HORA DE VISITA:

93 451 16 58

C/ Aragó 187 Principal 2ª (entre Aribau i Muntaner)